Whitepaper


Afspraken voor een circulaire
economie in 8 sectoren

Wereldwijd is sprake van een sterke bevolkingsgroei, van toenemend gebruik van materialen en toenemende milieudruk vanwege afvalstromen. De groeiende vraag naar grondstoffen leidt -en zal steeds vaker leiden- tot schaarste. Het concept circulaire economie biedt een basis om mondiaal in een redelijk welvaartsniveau te kunnen blijven voorzien. Er zijn dan op alle fronten afspraken nodig om duurzaam denken en handelen te verankeren in het economische systeem.

Lees in deze whitepaper over de rol van afspraken in de wereld van bouw, maakindustrie, kunststoffen, consumptiegoederen, zorg, circulair ondernemen, afval en secundaire grondstoffen en biomassa en voedsel.

Afspraken in 8 sectoren

Het programma Circulaire Economie van NEN werkt aan afspraken in 8 sectoren. Door goed te luisteren naar de barrières en behoeften in die sectoren en vervolgens de belangrijkste partijen samen te brengen, faciliteert en regisseert NEN het standaardisatieproces. NEN zoekt de samenwerking met private en met publieke partijen. Met de gevestigde orde en met innovatieve nieuwkomers.


De rol van NEN

Ook in een circulaire economie is zekerheid over de kwaliteit en de veiligheid van processen, diensten en producten nodig. Het verankeren van circulair denken en doen in het economische systeem, vraagt om nieuwe afspraken. NEN vervult als onafhankelijke partner een spilfunctie. Binnen de projecten in het programma brengt NEN belanghebbenden bij elkaar om tot oplossingen te komen die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

Contact en meepraten
Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuwontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geennormen of richtlijnen voor bestaan?

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om dezeaan te passen of op te stellen.