JAARVERSLAG 2018

Veranderingen, focus en blik naar buiten

BESTUUR

In 2018 zag het bestuur toe op het realiseren van de strategische doelstellingen van NEN.

dr. ir. Peter Blauwhoff
Voorzitter

drs. Marianne Acampo

ir. Wim Schimmel

ir. Joop van Oosten

ir. Paul Coebergh van den Braak

drs. Kees van der Waaij

Michaël van Straalen

DIRECTIE & MT

De directie en het MT zijn verantwoordelijk voor het opstellen van strategische en operationele plannen en de uitvoering daarvan.

Rik van Terwisga
Algemeen Directe
ur

Willem Wolf
Manager Elektro & ICT

Harold Pauwels
BU Manager Standards

Jappe van der Zwan
BU Manager Standards, Products & Services

Peter Maas
Senior Manager Standardization

Sjoerd Feenstra
Manager IT

Henny de Wit
Manager HR

Peter van Dongen
Manager Finance en Control ad interim

STRUCTUUR

Standards en Elektro & ICT zijn de afdelingen die het opstellen van normen en certificatieschema’s begeleiden. Standards Products & Services (SPS) is verantwoordelijk voor het uitgeven van normen en het aanbieden van aanverwante producten en diensten (zoals trainingen) om de toepassing van normen te stimuleren.

COMMISSIES

Ons netwerk blijft groeien, het aantal normcommissies én normcommissieleden is ten opzichte van 2017 wederom gestegen. 

Secretariaten gevoerd door NEN

Het aantal secretariaten is ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald.

NORMEN

Het aantal normen specifiek voor Nederland neemt gestaag af, maar daarentegen groeit het aantal Europese en internationale normen. 

Nieuwe normen

Van de 2588 nieuwe en herziene normen zijn 841 normen internationaal, 1690 Europees en 57 nationaal.

PGS en Schemabeheer

Naast de normen brengt NEN ook de reeks PGS-publicaties uit en worden certificatieschema's beheerd.

Selectie nieuwe normen 2018

NEN-EN-ISO 22000:2018 nl

Managementsystemen voor voedselveiligheid - Eisen aan een organisatie in de voedselketen

NPR 9090:2018 nl

DC-installaties voor laagspanning

NEN-ISO 45001:2018 nl

Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

NEN 3840+A2:2018 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning

INTERACTIE

NEN treedt graag naar buiten en komt op diverse manieren in contact met haar klanten, commissieleden, partners en belanghebbenden.

Dit doet NEN fysiek tijdens bijeenkomsten en evenementen, trainingen maar ook via de website en social media.

Evenementen

NEN organiseert jaarlijks diverse kleine en grote evenementen. In 2018 ontving NEN

3762 bezoekers bij

59 evenementen.

We lichten de meest opvallende uit.

Congres ISO 19011
20 september

De nieuwe ISO 19011, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is tijdens het druk bezochte event ‘Auditing in beweging’ op 20 september uitgebreid aan bod gekomen. De norm geeft praktische handvatten voor het intern auditen van managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure.

World Standards Day
12 oktober

Jaarlijks organiseert NEN een event voor al haar klanten, commissieleden en relaties om deze dag met hen te vieren. In 2018 werd WSD gevierd in de Fokker Terminal in Den Haag waar het thema klimaat centraal stond. Ook werd voor de tweede keer de NENnovation Award uitgereikt.

Congres EPG/ NTA 8800
20 november

De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800 is op 20 november gepresenteerd tijdens het Congres EPG 2.0 in Barneveld. Deze vrij beschikbaar gestelde bepalingsmethode is bedoeld om te kunnen berekenen of nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de BENG-eisen.

Social media

NEN is actief op verschillende social media kanalen. Het aantal volgers is ten opzichte van voorgaande jaar wederom significant gestegen.

2021 volgers op Twitter

4966 volgers op Linkedin.

NENMagazine

NENMagazine is het relatieblad voor onze partners, commissieleden en klanten.


Print 2 x jaar

Oplage 5000


Online 4 x per jaar

Mailing 5000

Trainingen

NEN biedt trainingen in verschillende vakgebieden. De top 3 van 2018:

24 x
NEN 1010 in de praktijk

18 x
NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, de methodiek

16 x
NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines

Deelnemers trainingen

2312

cursisten open rooster

2232

cursisten e-learning

2763

cursisten bedrijfstrainingen

PRODUCTEN & DIENSTEN

Verkoop van normen, licenties en bestsellers

TOTAAL

AANTAL

KLANTEN

18.820

5.976

TOTAAL

AANTAL

LICENTIES

VERKOCHTE

NATIONALE

NORMEN

29.743

948

VERKOCHTE

BUITENLANDSE

NORMEN

VERKOCHTE

EUROPESE

NORMEN

11.363

18.457

VERKOCHTE INTERNATIONALE

NORMEN

TOP 5

NORMEN

IN 2018

NEN 7510

Informatiebeveiliging
in de zorg

NTA 8800

Energieprestatie van gebouwen

NPR 3378

Praktijkrichtlijn
gasinstallatie

NEN-EN-ISO 9001

Kwaliteitsmanagement-systemen

NEN 1010

Elektrische installaties
voor laagspanning

FINANCIËLE CIJFERS

MVO en duurzaamheid

NEN stimuleert MVO bijvoorbeeld behulp van de richtlijn ISO 20400 en ISO 26000. Maar ook intern wordt aandacht besteed aan MVO, zoals vermindering van het energieverbruik en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Zonnepanelen en oplaadpalen

In 2018 zijn 266 zonnepanelen op het dak van het NEN-gebouw in gebruik genomen. De opbrengst van hiervan was 31126 kWh, ofwel ruim 7% van het totale stroomverbruik van 2018.


Op de parkeerplaats is een 'city AED' geplaatst. Een van laadpalen voor elektrische auto's is uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze is in geval van nood door iedereen in de omgeving te gebruiken.

Energiemonitoring

Door middel van sensoren wordt inzage verkregen in het gebruik van ruimtes. Ruimtes die niet gebruikt zijn worden niet schoon gemaakt, wat een besparing aan water- en energieverbruik oplevert.


Er is in 2018 minder gas, stroom en water verbruikt ten opzichte van 2017.

ONTWIKKELING MEDEWERKERS

NEN vind het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarom is er het gehele jaar door een afwisselend aanbod van podiumdagen en bijvoorbeeld inspiratiesessies over uiteenlopende onderwerpen en praktijkcases. Ook heeft iedere NEN-medewerker de mogelijkheid om workshops, trainingen en opleidingen volgen.