Jaarverslag 2017

Oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd

Bestuur

Het bestuur stelt de strategische doelstellingen en het algemeen beleid van NEN vast en ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van NEN.

dr. ir. Peter Blauwhoff
Voorzitter

drs. Marianne Acampo

ir. Wim Schimmel

ir. Joop van Oosten

ir. Paul Coebergh van den Braak

drs. Kees van der Waaij

Michaël van Straalen

Directie & MT

De directie en het MT zijn verantwoordelijk voor het opstellen van strategische en operationele plannen en de uitvoering daarvan.

Piet-Hein Daverveldt
Algemeen Directeur

Willem Wolf
Manager Elektro & ICT

Harold Pauwels
BU Manager Standards

Jappe van der Zwan
BU Manager Standards, Products & Services

Peter Maas
Senior Manager Standardization

Sjoerd Feenstra
Manager IT

Henny de Wit
Manager HR

Peter van Dongen
Manager Finance en Control ad interim

Structuur Stichting & Bureau

Standards en Elektro & ICT zijn de afdelingen die het opstellen van normen en certificatieschema’s begeleiden. Standards Products & Services (SPS) is verantwoordelijk voor het uitgeven van normen en het aanbieden van aanverwante producten en diensten (zoals trainingen) om de toepassing van normen te stimuleren.

Onze commissies

Ons netwerk blijft groeien, het aantal normcommissies én normcommissieleden is ten opzichte van 2016 wederom gestegen. 

Secretariaten gevoerd door NEN

Het aantal secretariaten is ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald.

De normen

Het aantal normen specifiek voor Nederland neemt gestaag af, maar daarentegen groeit het aantal Europese en internationale normen. 

Nieuwe normen

Van de 2527 nieuwe en herziene normen zijn 778 normen internationaal, 1696 Europees en 53 nationaal.

PGS en Schemabeheer

Naast de normen brengt NEN ook de reeks PGS-publicaties uit en worden certificatieschema's beheerd.

Selectie nieuwe normen 2017

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

NPR 5310:2017 nl

Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010

NEN-EN 15224:2017 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - EN-ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn

NTA 8003:2017 nl

Classificatie van biomassa voor energietoepassing

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 nl

Informatietechnologie - Beveiligings-technieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen

Interactie

NEN treedt graag naar buiten en komt op diverse manieren in contact met haar klanten, commissieleden, partners en belanghebbenden.

Dit doet NEN fysiek tijdens bijeenkomsten en evenementen, trainingen maar ook via de website en social media.

Evenementen

NEN organiseert jaarlijks diverse kleine en grote evenementen. In 2017 ontving NEN

4137 bezoekers bij

75 evenementen.

We lichten de meest opvallende uit.

World Standards Day
13 oktober

Tijdens de jaarlijkse viering van World Standards Day werd in 2017 voor de eerste keer de NENnovation Award uitgereikt.

GAS Analysis
13 - 15 juni

Dit tweejaarlijkse internationale event trekt bezoekers uit de hele wereld.

Impact nieuwe NEN 7510
7 december

Bezoekers kregen alle in's en out's te horen over hoe men met de nieuwe NEN 7510 meer grip krijgt op hun informatiebeveiliging.

Social media

NEN is actief op verschillende social media kanalen. Het aantal volgers is ten opzichte van voorgaande jaar wederom gestegen.

1894 volgers op Twitter

4005 volgers op Linkedin.

NENMagazine

NENMagazine is het relatieblad voor onze partners, commissieleden en klanten.


Print 2 x jaar

Oplage 5000


Online 4 x per jaar

Mailing 5000

Trainingen

NEN biedt trainingen in verschillende vakgebieden. De top 3 van 2017:

34 x
Wijzigingen NEN 1010

16 x
NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, de methodiek

15 x
NEN 1010: Basis medisch gebruikte ruimten

Deelnemers trainingen

Het aantal deelnemers van de open rooster en e-learning trainingen is gedaald ten opzichte van 2016. Het aantal cursisten dat deelnam aan een bedrijfstraining is met 9% gestegen.


2069

cursisten open rooster


1687

cursisten e-learning


2749

cursisten bedrijfstrainingen

Producten en diensten

Verkoop van normen, licenties en onze bestsellers van 2017.

TOTAAL

AANTAL

KLANTEN

24.481

5.503

TOTAAL

AANTAL LICENTIES

VERKOCHTE

NATIONALE

NORMEN

33.444

1.359

VERKOCHTE

BUITENLANDSE

NORMEN

VERKOCHTE

EUROPESE

NORMEN

12.974

19.533

VERKOCHTE INTERNATIONALE

NORMEN

TOP 5

NORMEN

NPR 3378

Praktijkrichtlijn

gasinstallatie

NEN-EN-ISO 9001

Kwaliteitsmanagement-systemen - Eisen

NEN 1010

Elektrische installaties voor laagspanning

NEN 7510

Informatiebeveiliging in de zorg

NEN-ISO-IEC 27001

Managementsystemen informatiebeveiliging

Financiële cijfers

MVO en duurzaamheid

NEN stimuleert MVO bijvoorbeeld behulp van de richtlijn ISO 20400 en ISO 26000. Maar ook intern wordt aandacht besteed aan MVO, zoals vermindering van het energieverbruik en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Elektrisch rijden

NEN beschikt over zeven oplaadpunten voor elektrische auto’s waarvan er twee openbaar gebruikt kunnen worden (tegen betaling).


Voor zakelijke ritten is er de beschikking over een volledig elektrische auto.

Energiemonitoring

In 2017 is een vermindering van 17,34% gerealiseerd ten opzichte van 2016.

Door middel van sensoren wordt inzage verkregen in het gebruik van ruimtes. Ruimtes die niet gebruikt zijn worden niet schoon gemaakt, wat een besparing aan water- en energieverbruik oplevert.

NENAcademy

Medewerkers kunnen via NENAcademy trainingen, opleidingen en workshops volgen. Daarnaast worden podiumdagen en informatiedagen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen en praktijkcases.